Rozliczenie zużycia wody i ciepła

ROZLICZENIE ZUŻYCIA WODY I CIEPŁA

Rozliczenie zużycia wody i ciepła wykonanego na podstawie odczytów z liczników wraz z wymianą na liczniki z odczytem zdalnym

LIDAR ? Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami to firma specjalizująca się w obsłudze różnych obiektów. W naszej ofercie usług znajdą Państwo także obsługę rozliczeń zużycia mediów w budynkach i lokalach. Mogą nam także Państwo zlecić wymianę na nowocześniejsze liczniki zużycia wody i ogrzewania wyposażone w odczyt zdalny.

Rozwiązanie to jest niezwykle wygodne dla zarządców nieruchomości ? pozwala na odczyt danych bez konieczności wchodzenia do lokalu. Dzięki zdalnemu odczytowi danych z liczników można pobierać informacje także w razie awarii licznika czy nieuprawnionej ingerencji osób trzecich.

rozliczanie zużycia wody ciepłej oraz zimnej

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Skontaktuj się

KOMPLEKSOWA USŁUGA WYMIANY I ODCZYTU LICZNIKÓW

Montowane przez naszą firmę liczniki zapewniają dużą dokładność odczytu. Co więcej, jednoczesny odczyt danych z liczników z wszystkich lokali obniża zasadniczo występowanie błędów w odczytach oraz rozbieżności pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumy zużycia mediów z poszczególnych lokali.

Proponujemy Państwu skorzystanie z kompleksowej usługi wymiany i odczytu liczników, w ramach której wykonamy:

  • montaż lub wymianę liczników zużycia wody zimnej i ciepłej oraz liczników ciepła na nowe liczniki ze zdalnym odczytem danych;
  • odczyt danych z liczników w terminach i okresach uzgodnionych z klientem w umowie;
  • dostarczenie klientowi plików zawierających dane z odczytów, pliki stworzone będą w formacie przystosowanym do wykorzystywanych przez klienta systemów rozliczeniowych;
  • rozliczenie zużycia mediów na podstawie wykonanych odczytów i dostarczonych przez klienta dokumentów księgowych.
Call Now Button