Obsługa księgowo-finansowa nieruchomości

OBSŁUGA KSIĘGOWO-FINANSOWA NIERUCHOMOŚCI

LIDAR specjalizuje się w obsłudze deweloperów w zakresie bieżącej obsługi nieruchomości. Proponujemy Państwu skorzystanie z kompleksowej obsługi finansowo-księgowej wybudowanych nieruchomości.

Każdemu deweloperowi, który podpisze z nami umowę w zakresie obsługi finansowo-księgowej nieruchomości, oferujemy zestaw czynności pozwalających na pełne przygotowanie danej nieruchomości do przekształcenia w sprawnie działającą wspólnotę mieszkaniową.

Obsługa księgowo-finansowa nieruchomości Lidar Warszawa

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Skontaktuj się

PROWADZENIE SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

W zakresie spraw związanych z prowadzeniem spraw finansowo-księgowych obsługiwanej nieruchomości proponujemy:

 • prowadzenie księgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej oraz ewidencji zaliczek wpłacanych na pokrycie tych kosztów; w tym dla czynnych podatników podatku VAT
 • sporządzanie okresowych i rocznych zestawień i deklaracji do podatku CIT i VAT;
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych i ich rozliczeń;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu nieruchomości;
 • przygotowywanie kwartalnych informacji o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach utrzymania części wspólnej nieruchomości w terminie do 15 następnego miesiąca;
 • przygotowanie płatności do podpisu/autoryzacji.

W ZAKRESIE OBSŁUGI WŁAŚCICIELI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI PROPONUJEMY:

 • rozliczenie z właścicielami lokali zaliczek poniesionych na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (w tym koszt zużycia mediów, prac remontowych i modernizacyjnych);
 • przygotowywanie naliczeń zaliczek;
 • miesięczne fakturowanie lokali użytkowych;
 • udzielanie informacji właścicielom lokali na temat statusu finansowego lokalu drogą telefoniczną i mailową w ustalonych godzinach dyżurów;
 • wgląd do Strefy Mieszkańców ? internetowej platformy umożliwiającej sprawdzanie salda i innych informacji księgowo-finansowych dla danego lokalu;
 • monitorowanie stanu należności właścicieli;
 • wysyłanie wezwań do zapłaty i monitów do właścicieli zalegających z regulowaniem należności;
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia skutecznej windykacji sądowej.
Obsługa księgowo-finansowa nieruchomości Lidar Warszawa

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Skontaktuj się
Call Now Button