Zarządzanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

W LIDAR dla każdej wspólnoty mieszkaniowej, w celu prawidłowego zarządzania nieruchomością, powoływany jest zespół administracyjny sprawujący pieczę nad wszelkimi sprawami związanymi z techniczną obsługą budynków i terenu nieruchomości. Zgodnie z przyjętą w naszej firmie polityką kompleksowej i nieprzerwanej obsługi przekazanych nieruchomości, w skład zespołu administracyjnego wchodzą zarządca nieruchomości oraz trzech administratorów. Tak zbudowany zespół pozwala klientom na utrzymanie stałego kontaktu z firmą (drogą telefoniczną lub mailową) i prawidłową realizację postanowień umowy zawartej ze wspólnotą.

Zarządzanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej Lidar Warszawa

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Skontaktuj się

ETAPY WSPÓŁPRACY

ZE WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ

Etap I ? przejęcie nieruchomości

Pierwszym etapem podjętej współpracy ze wspólnotą mieszkaniową jest przejęcie nieruchomości pod administrację lub zarząd. Polega ona na protokolarnym przejęciu od poprzedniego administratora lub dewelopera:

 • kompletu dokumentacji administracyjnej,
 • dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej.

Etap ten uwzględnia także, w razie zaistniałej konieczności, uzupełnienie lub dodatkową weryfikację dokumentów.

Etap II ? bieżąca obsługa nieruchomości

Bieżąca obsługa nieruchomości pozwala na utrzymanie jej w nienagannym stanie, który spełniał będzie oczekiwania właścicieli i użytkowników lokali. LIDAR ? Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami przykłada dużą uwagę do wysokiej jakości usług realizowanych na przekazanych przez wspólnoty obiektach. Dbamy zarówno o stan techniczny budynku, jak i jego prawidłowe funkcjonowanie (dostęp mediów) czy ład i porządek na obiekcie. Pomagamy także prowadzić bieżące sprawy organizacyjne wspólnoty. Jesteśmy do dyspozycji naszych zleceniodawców ? przez 24H na dobę gotowi do pomocy.

1. WSZYSTKIE SPRAWY BUDOWLANE, W TYM:

 • nadzór nad terminowym zlecaniem kontroli technicznych, okresowych obowiązkowych kontroli nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • kontrolę i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację budynku i jego elementów;
 • kontrolę i nadzór nad odbiorem prac remontowo/modernizacyjnych realizowanych na obiekcie;

2. ZAOPATRZENIE WSPÓLNOTY W MEDIA, M.IN.:

 • kontrolę i nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
 • kontrolę i nadzór nad działaniem pozostałych firm usługowych związanym z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości;
 • kontrolę i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • odczyty liczników w części wspólnej nieruchomości w celu kontrolowania rozliczania dostaw mediów dla nieruchomości,
 • odczyt liczników w lokalach indywidualnych;

3. UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE OBIEKTU, W TYM:

 • inwentaryzowanie części wspólnych nieruchomości (m.in. inwentaryzowanie spisu kluczy, majątku, urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie nieruchomości);
 • kontrolę i nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

4. DZIAŁANIE NA KORZYŚĆ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ, TO JEST:

 • przygotowywanie zestawień ofertowych składających się z co najmniej 3 ofert na realizację danych usług od 3 różnych dostawców;
 • wykonamy analizę i doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości;
 • kontrolę i nadzór nad firmami usługowymi w zakresie prawidłowego funkcjonowania nieruchomości;
 • bieżące prowadzenie inspekcji wykonywanych prac w celu weryfikacji jakości usług realizowanych przez dostawców usług dla nieruchomości, sporządzanie stosownych protokołów uzupełnionych o dokumentację techniczną;
 • egzekwowanie poprawnego wykonywania usług i prac przez firmy zewnętrzne;

5. KONTAKT ZE WSPÓLNOTĄ I JEJ CZŁONKAMI, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • jesteśmy dostępni dla Zleceniodawcy przez całą dobę ? kontakt z administratorem nieruchomości drogą telefoniczną;
 • uczestniczymy w spotkaniach w uzgodnionych terminach i czasie;
 • udzielamy informacji administracyjnych właścicielom oraz użytkownikom lokali podczas pełnionych dyżurów, telefonicznie lub pocztą elektroniczną;

6. DBAŁOŚĆ O PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE WSPÓLNOTY, W TYM:

 • pomożemy przygotować regulaminy wewnętrzne wspólnoty mieszkaniowej w momencie jej powstania, w szczególności planów kont, regulaminu rozliczania mediów, regulaminu porządku domowego, regulaminu funkcjonowania ochrony, regulaminu korzystania z części wspólnej oraz bieżące dostosowanie dokumentów do potrzeb;
 • weryfikowanie stanu faktycznego i formalnego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, ilości osób zamieszkałych w lokalach oraz wykazu właścicieli lokali z aktualnymi adresami do korespondencji oraz kontaktu telefonicznego;
 • monitoring zawartych ubezpieczeń części wspólnych nieruchomości;
 • o zadowolenie i komfort mieszkańców poprzez:
 • obecność administratora na terenie obiektu w ustalonych dniach i godzinach;
 • – natychmiastowe informowanie mieszkańców o zaistniałych zdarzeniach w części wspólnej nieruchomości oraz bieżące rozwiązywanie zgłaszanych problemów;
 • przygotujemy i obsłużymy zebranie sprawozdawcze właścicieli nieruchomości;
 • przygotowujemy raporty z zarządzania powierzoną nieruchomością wspólnoty zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Skontaktuj się

PROCES PRZEKSZTAŁCENIA NIERUCHOMOŚCI

Pomożemy Państwu również przeprowadzić trudny proces przekształcenia nieruchomości w sprawnie działającą wspólnotę mieszkaniową. W Państwa imieniu wystąpimy o przyznanie wspólnocie numeru REGON i NIP oraz pomożemy założyć wygodny rachunek bankowy spełniający Państwa oczekiwania. W imieniu dewelopera przygotujemy i obsłużymy zebrania powołanej wspólnoty mieszkaniowej.

W zakresie bieżącej obsługi nieruchomości i mieszkańców prowadzimy sprawy z zakresu budownictwa, zaopatrzenia w media i utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości.

NASZ PROFESJONALNY ZESPÓŁ POMOŻE W:

 • przejęciu dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej budynku;
 • prowadzeniu książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej nieruchomości w ramach przepisów prawa budowlanego;
 • sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym zapewnieniem nieruchomości dostępu do mediów (wody, prądu, gazu) i odbioru nieczystości (wywóz śmieci, kanalizacja);
 • terminowym zlecaniu kontroli technicznych, okresowych  kontroli nieruchomości i urządzeń będących wyposażeniem technicznym zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • sporządzeniu i prowadzeniu ewidencji urządzeń technicznych podlegających przeglądom;
 • utrzymaniu czystości i porządku na terenie obiektu poprzez nadzór nad firmami realizującymi zlecenie związane ze sprzątaniem nieruchomości;
 • sprawować nadzór i kontrolę nad firmami odpowiedzialnymi za konserwację budynku i jego elementów;
 • nadzorowaniu przeprowadzania odczytów liczników indywidualnych przez firmy zewnętrzne oraz w odczycie liczników w części wspólnej obiektu celem kontroli rozliczania dostaw mediów dla nieruchomości;
 • prowadzeniu ewidencji właścicieli lokali.
Zarządzanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej Lidar Warszawa

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Skontaktuj się

REPREZENTOWANIE INTERESÓW ZLECENIODAWCY

LIDAR ? Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami przykłada dużą uwagę do reprezentowania interesów zleceniodawcy wobec wykonawców zleconych usług. W Państwa imieniu:

 • przygotujemy i będziemy negocjować umowy o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • będziemy kontrolować i nadzorować pracę firm usługowych wynajętych do prac zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości;
 • będziemy przeprowadzać bieżące wizytacje i inspekcje, które pozwolą zweryfikować jakość realizowanych usług, z których przedstawimy stosowne protokoły uzupełnione o dokumentację fotograficzną;
 • będziemy skutecznie egzekwować od zleceniobiorców poprawne wykonywanie usług i prac remontowych.
Call Now Button