Okresowe przeglądy budynków

OKRESOWE PRZEGLĄDY BUDYNKÓW

LIDAR ? Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami to firma kładąca duży nacisk na pełną realizację wszystkich obowiązków wynikających z zarządzania zleconymi nieruchomościami. Dbamy o profesjonalny i w pełni zgodny z prawem zakres przeglądów gwarantujący mieszkańcom nieruchomości komfort i bezpieczeństwo pracy i wypoczynku.

Nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie oferujemy także Państwu. Zachęcamy do skorzystania z realizowanej przez LIDAR usługi wykonywania przeglądów okresowych niezbędnych dla każdej nieruchomości, w ramach której wykonujemy:

 • inwentaryzację wszystkich urządzeń i instalacji znajdujących się na terenie nieruchomości,
 • określamy potrzeby w zakresie wykonania niezbędnych przeglądów.

W/w przeglądy realizujemy w szczególności zgodnie z zapisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.z 2016r. poz. 290).

W ramach usługi w zakresie okresowych przeglądów budynków sprawdzamy konieczność przeprowadzania:

Zarządzanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej Lidar Warszawa

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Skontaktuj się

PRZEGLĄDÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH

W TYM:

 • sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania i estetyki ? raz na 5 lat;
 • – okresową kontrolę elementów budowlanych narażonych na działanie środowiska ? raz do roku;
 • – okresową kontrolę elementów budowlanych narażonych na działanie środowiska- 2 razy do roku;

PRAC KONSERWACYJNYCH OBOWIĄZKOWYCH

 • raz na miesiąc konserwacja dźwigów, podnośników, schodów ruchomych, platform samochodowych;
 • dwa razy do roku czyszczenie przewodów spalinowych kotłowni gazowej oraz czyszczenie przewodów dymowych kotłowni wykorzystującej paliwo stałe;
 • wykonanie innych obowiązkowych okresowych czynności, w tym:
 • raz do roku przegląd placu zabaw;
 • do 30 marca za rok poprzedni wykonanie raportów środowiskowych.

PRZEGLĄDÓW INSTALACJI, W TYM KONTROLĘ:

 • stanu technicznego urządzeń piorunochronnych i instalacji elektrycznej wraz z pomiarami ? raz na 5 lat;
 • przewodów wentylacyjnych ? raz do roku;
 • elementów wentylacji mechanicznej w lokalach ? raz do roku;
 • przewodów instalacji gazowej ? raz do roku;
 • centrali wentylacji z osprzętem i urządzeniami wentylacji garażu ? raz do roku;
 • klap odcinających w kanałach wentylacyjnych ? raz do roku;
 • urządzeń ochrony środowiska ? raz do roku;
 • urządzeń kotłowni gazowej ? raz do roku;
 • urządzeń instalacji gazowej w kotłowni ? raz do roku;
 • punktu redukcyjnego gazu ? raz do roku;
 • efektywności energetycznej kotłów gazowych ? raz na 4 lata;
 • urządzeń chłodniczych ? raz na 5 lat;
 • systemu grzewczego budynku wraz z pomiarem efektywności cieplnej ? po 15 latach użytkowania;

PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ PPOŻ.,

 • w garażu:
 • – raz do roku ? kontrola podręcznych urządzeń gaśniczych, czujek dymowych , przegląd centrali systemu sygnalizacji pożaru, centrali i zraszaczy systemu zraszającego, drzwi pożarowych na grodziach pożarowych i do hali garażowej z korytarzy, bram wjazdowych i oznakowania ewakuacyjnego;
 • – co 3 miesiące wraz z kalibracją co 3 lata ? kontrola i przeglądy detektorów tlenku węgla i gazu LPG;
 • w budynku, co roku wykonanie kontroli i/lub przeglądu:
 • – centrali systemu sygnalizacji pożaru, w tym czujek dymowych systemu SAP
 • – klap dymowych, klap odcinających w przewodach wentylacyjnych;
 • – suchych pionów i osprzętu;
 • – podręcznych urządzeń gaśniczych;
 • – oświetlenia awaryjnego;
 • – zestawu ciśnieniowego;
 • – zestawu pomp studni chłonnych i kanalizacyjnych
 • – czyszczenie przewodów kominowych kotłowni gazowej;
 • – badanie sprawności hydrantów i węży ppoż.;
 • – czyszczenie podziemnych zbiorników ppoż.;

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Skontaktuj się
Call Now Button