Księgowość wspólnot mieszkaniowych

KSIĘGOWOŚĆ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Zachęcamy do skorzystania z oferty prowadzenia przez LIDAR księgowości Państwa wspólnoty mieszkaniowej.  Jeśli zdecydowali Państwo, że Wasza wspólnota mieszkaniowa będzie samodzielnie zarządzać nieruchomością to potrzebujecie solidnego i rzetelnego biura, które poprowadzi skomplikowaną księgowość Waszej wspólnoty. Gwarantujemy prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

prowadzenie księgowości dla wspólnot mieszkaniowych

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Skontaktuj się

JAK MOŻEMY POMÓC

Przygotujemy plany i ich rozliczenia, w tym:

 • sporządzimy roczne plany gospodarcze dla nieruchomości oraz ich ewentualne korekty,
 • przygotujemy rozliczenie planów gospodarczych.

Przygotujemy informacje zbiorcze, statystyki, sprawozdania, tj.:

 • dla Zarządu miesięczne informacje/ zestawienia o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz jej dochodach;
 • dla zebrania ogółu właścicieli nieruchomości roczne sprawozdania finansowe wspólnoty;
 • będziemy monitorować należności czynszowe poprzez zestawienie obrotów i sald księgowych na podstawie wyciągów bankowych ? dokumenty odzwierciedlające stan finansowy wspólnoty przedkładane będą na koniec każdego miesiąca na standardowych wydrukach kompleksowego programu księgowego ZUI Mieszczanin ? SŁONie;
 • wykonamy rozliczenie zużycia ciepłej i zimnej  wody, odprowadzenia ścieków i ogrzewania na podstawie odczytów z liczników w okresach 6-cio lub 12-sto miesięcznych (w podziale na lokale mieszkalne, użytkowe i części wspólne).

Poprowadzimy księgowe sprawy bieżące wspólnoty, w tym:

 • rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej,
 • pomożemy zmienić bank obsługujący wspólnotę ? przedstawimy oferty usług bankowych;
 • przygotujemy płatności do podpisu lub autoryzacji,
 • udostępnimy Zarządowi wspólnoty stały dostęp do aktualnych sald właścicieli.

Zajmiemy się obsługą księgową poszczególnych lokali, w tym:

 • na podstawie uchwał wspólnoty przygotujemy stosowne naliczenia dla każdego lokalu;
 • prowadzimy indywidualne konta rozliczeń dla wpłat zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych oraz funduszu remontowego, w tym indywidualne rozliczenia dla lokali stanowiących współwłasność wielu podmiotów i osób;
 • przeprowadzimy bieżącą windykację należności od właścicieli na zasadach uzgodnionych z Zarządem danej wspólnoty mieszkaniowej;
 • wykonamy rozliczenie zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania,  ciepłej i zimnej  wody, odprowadzenia ścieków, na podstawie odczytów z liczników w okresach 6-cio lub 12-sto miesięcznych;
 • wydawaniem zaświadczeń lub poświadczeń właścicielom lokali po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem;
 • każdemu lokalowi nadamy indywidualny login i hasło umożliwiające korzystanie z internetowego dostępu do strefy mieszkańców.
Obsługa prawna nieruchomości w zakresie jej nabycia i eksploatacji

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Skontaktuj się

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Wycena prowadzenia spraw finansowo ? księgowych wspólnoty mieszkaniowej związana jest koniecznością posiadania szeregu informacji. W celu wykonania rzetelnego oszacowania ceny naszych usług zapraszamy do kontaktu poprzez formularz Zapytaj o cenę (link), na podstawie którego przygotujemy dla Państwa szczegółową ofertę.

Oprócz podstawowego pakietu usług obejmującego bieżącą obsługę księgową, proponujemy Państwu także możliwość skorzystania z usługi dodatkowej dotyczącej uzupełnienia ewidencji księgowej i podatkowej.

W RAMACH TEJ USŁUGI PRZEPROWADZIMY:

 • weryfikację posiadanej ewidencji księgowej;
 • w przypadku stwierdzenia braków przygotujemy stosowne uzupełnienia, wykonamy korekty oraz sporządzimy sprawozdania i dokumenty do urzędu skarbowego.

Cena realizacji usługi uzupełnienia braków w ewidencji księgowej uzależniona jest od zakresu prac, jakie są niezbędne do jej należytego wykonania. W celu pozyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub skorzystania z zakładki Zapytaj o cenę (link).

Pomoc przy podpisywaniu aktów notarialnych Lidar Warszawa
Call Now Button