Zarządzanie nieruchomością

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

LIDAR to firma specjalizująca się w administracji i zarządzaniu nieruchomościami. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie sprawia, że jesteśmy w stanie obsłużyć nawet najbardziej wymagających klientów. Naszą ofertę kierujemy także w stronę deweloperów poszukujących sprawdzonej i rzetelnej firmy prowadzącej bieżącą obsługę nieruchomości.

Dzięki współpracy z naszą firmą zyskują Państwo szereg profesjonalnych usług, dzięki którym sprawnie przeprowadzą Państwo proces przekazania nieruchomości nowym właścicielom. U nas Państwo uzyskają porady prawne i branżowe w zakresie przekazania nieruchomości. Ponadto pomożemy ustalić:

 • harmonogram przekazania lokali nowym właścicielom,
 • potrzeby konserwatorskie nieruchomości,
 • cele do osiągnięcia w zakresie obsługi nieruchomości oraz kosztów jej funkcjonowania,
 • zasady i terminy usuwania wad i usterek w częściach wspólnych i w poszczególnych lokalach.
zarządzanie nieruchomościami - Lidar Warszawa

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Skontaktuj się

ANALIZA PRAWNA DO ZAŁOŻENIA WSPÓLNOTY

Dla naszych klientów przeprowadzimy także analizę prawną niezbędną do założenia wspólnoty. Nasi specjaliści przygotują dla Państwa wytyczne w zakresie zawierania umów kupna-sprzedaży lokali, podjęcia uchwał oraz przyjęcia niezbędnych regulaminów, sposobu podziału kosztów i windykacji należności.

W Państwa imieniu dokonamy zawarcia niezbędnych umów na dostawy mediów do nieruchomości,  będziemy ewidencjonować zgłoszone wady oraz sprawować nadzór nad usuwaniem wad deweloperskich.

Nasi klienci mogą korzystać także z profesjonalnie prowadzonej bieżącej obsługi nieruchomości i mieszkańców. LIDAR ? Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami przykłada  szczególną uwagę do zapewnienia mieszkańcom i użytkownikom przekazanego obiektu kompleksowej usługi, dzięki której wszystkie osoby korzystające z nieruchomości czują się w niej komfortowo.

W RAMACH OFERTY:

 • dbamy o pełne zadowolenie mieszkańców;
 • od ręki rozwiązujemy pojawiające się na zarządzanym obiekcie bieżące problemy;
 • jesteśmy stale do dyspozycji mieszkańców i dewelopera ? w określonych dniach i czasie jesteśmy obecni na terenie obiektu;
 • w czasie pełnionych dyżurów właścicielom i użytkownikom lokali udzielamy informacji administracyjnych drogą telefoniczną oraz mailową;
 • udostępniamy mieszkańcom i deweloperowi kontakt do księgowej prowadzącej sprawy finansowe nieruchomości, która w ustalonych wcześniej terminach udziela informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw;
 • mieszkańcom udostępniamy elektroniczną kartotekę księgową lokalu, którego są właścicielami/użytkownikami;
 • niezwłocznie informujemy mieszkańców o zdarzeniach, które mają miejsce w części wspólnej nieruchomości oraz dbamy o jak najszybsze rozwiązanie pojawiających się problemów.
zarządzanie nieruchomościami - Lidar Warszawa

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Skontaktuj się

PROCES PRZEKSZTAŁCENIA NIERUCHOMOŚCI

Pomożemy Państwu również przeprowadzić trudny proces przekształcenia nieruchomości w sprawnie działającą wspólnotę mieszkaniową. W Państwa imieniu wystąpimy o przyznanie wspólnocie numeru REGON i NIP oraz pomożemy założyć wygodny rachunek bankowy spełniający Państwa oczekiwania. W imieniu dewelopera przygotujemy i obsłużymy zebrania powołanej wspólnoty mieszkaniowej.

W zakresie bieżącej obsługi nieruchomości i mieszkańców prowadzimy sprawy z zakresu budownictwa, zaopatrzenia w media i utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości.

NASZ PROFESJONALNY ZESPÓŁ POMOŻE W:

 • przejęciu dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej budynku;
 • prowadzeniu książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej nieruchomości w ramach przepisów prawa budowlanego;
 • sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym zapewnieniem nieruchomości dostępu do mediów (wody, prądu, gazu) i odbioru nieczystości (wywóz śmieci, kanalizacja);
 • terminowym zlecaniu kontroli technicznych, okresowych  kontroli nieruchomości i urządzeń będących wyposażeniem technicznym zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • sporządzeniu i prowadzeniu ewidencji urządzeń technicznych podlegających przeglądom;
 • utrzymaniu czystości i porządku na terenie obiektu poprzez nadzór nad firmami realizującymi zlecenie związane ze sprzątaniem nieruchomości;
 • sprawować nadzór i kontrolę nad firmami odpowiedzialnymi za konserwację budynku i jego elementów;
 • nadzorowaniu przeprowadzania odczytów liczników indywidualnych przez firmy zewnętrzne oraz w odczycie liczników w części wspólnej obiektu celem kontroli rozliczania dostaw mediów dla nieruchomości;
 • prowadzeniu ewidencji właścicieli lokali.
zarządzanie nieruchomościami - Lidar Warszawa

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Skontaktuj się

REPREZENTOWANIE INTERESÓW ZLECENIODAWCY

LIDAR ? Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami przykłada dużą uwagę do reprezentowania interesów zleceniodawcy wobec wykonawców zleconych usług. W Państwa imieniu:

 • przygotujemy i będziemy negocjować umowy o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • będziemy kontrolować i nadzorować pracę firm usługowych wynajętych do prac zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości;
 • będziemy przeprowadzać bieżące wizytacje i inspekcje, które pozwolą zweryfikować jakość realizowanych usług, z których przedstawimy stosowne protokoły uzupełnione o dokumentację fotograficzną;
 • będziemy skutecznie egzekwować od zleceniobiorców poprawne wykonywanie usług i prac remontowych.
Call Now Button