Zarządzanie procesem przekazywania lokali do eksploatacji

PRZEKAZYWANIE LOKALI DO EKSPLOATACJI

Koniec realizacji inwestycji wiąże się z koniecznością sprzedaży jej nowym właścicielom. Proces ten dla dewelopera skupionego na sprawach technicznych może być kłopotliwy, dlatego też warto skorzystać z pomocy fachowców ? specjalistów od administrowania i zarządzania nieruchomościami. LIDAR pomoże Państwu sprawnie przeprowadzić proces przekazywania lokali nowym właścicielom.

zarządzanie procesem przekazywania lokali do eksploatacji Lidar Warszawa

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług

Skontaktuj się

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Korzystając z naszych usług mogą Państwo liczyć na kompleksową pomoc w tym zakresie, w ramach którego w szczególności:

  • przygotowujemy harmonogram przekazywania lokali nowym właścicielom;
  • ustalimy z nowymi właścicielami indywidualne terminy odbioru lokali;
  • będziemy uczestniczyć w odbiorze lokali i jednocześnie na Państwa rzecz sporządzimy protokoły odbioru, spiszemy stan liczników, spiszemy listę zgłoszonych przez nowego właściciela usterek i zadbamy o przekazanie kluczy;
  • z nowym właścicielem ustalimy terminy napraw usterek stwierdzonych w trakcie odbioru lokali;
  • będziemy sprawować nadzór nad realizacją napraw w lokalach;
  • w Państwa imieniu ustalimy ponowne terminy odbioru lokali.
Call Now Button